Únor 2008

Řekla bych-smutný

26. února 2008 v 14:12 Youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=raAvPX71Um8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Fw7Q-YHVUQw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rdrzF1ovL48
http://youtube.com/watch?v=BAwl_JNQx3Q
http://youtube.com/watch?v=n-Y4LhXpZRU

Obrázky

26. února 2008 v 9:42 Obrázky :)
Lide Lide Graphics
Lide Lide Graphics
click to comment
zwani.com myspace graphic comments
zwani.com myspace graphic comments
click to comment
click to commentclick to comment
click to comment
click to comment

ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codes

ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codes
ZWANI.com - The place for myspace comments, glitters, graphics, backgrounds and codesLide Lide Graphics
click to comment

CLICK HERE FOR PROFILEDESIRE.COM GRAPHICS
emo angel


Tolik slz odteče do řeky....
...z té řeky pak pijí supi navěky

prdel se vzhledem

22. února 2008 v 17:51 Moje kecinky:)
s tim vzhledem je to sranda

Co říká tvůj sen?

21. února 2008 v 19:00 Fakta:)
Co se zdá, je sen. Ale sen může mít a většinou také má zatraceně blízko k realitě. Už jste dnes vyslovili větu: Včera v noci se mi zdálo...?
Zdálo se vám, že létáte nebo že se milujete s dávnou kamarádkou z dětství? Nebo máte sny poněkud surreálnějšího rázu -- jste utěrkou plazící se po podlaze, nebo jste se dokonce ve snu stal ženou a teď si stíráte studený pot z čela? Ať už jsou vaše sny nudné nebo plné vzrušení a bizarností, barvité, nebo černobílé, stereotypní, nebo divoké, pravděpodobně vás občas napadne, kde se sny berou a co vlastně znamenají.
KRÁTKÝ VÝLET DO HISTORIE
Povaha snění nevzrušuje jenom moderního člověka dvacátého století, ale zajímaly se o ní už starověké civilizace, antické Řecko a středověká Evropa. Osvícenectví potom sny označkovalo jako fenomény nesmyslné a nehodné pozornosti dospělých, racionálně uvažujících lidí. Sny jsou nicméně dotěrným vesmírem v naší hlavě, který je paradoxně nám samotným přístupný jenom s potížemi.
Podle přesvědčení starých civilizací sny vyjevují smrtelníkům vůli bohů nebo svatých bytostí. Bohové tím chtějí vyjádřit svoji vůli, chtějí varovat nebo oznamovat budoucnost. Tento věštecký kontakt s nadpřirozenými bytostmi se děje buď normální běžnou řečí, nebo je sdělení kódováno symbolicky a potom je nutno jej dešifrovat. Tak vzniklo umění vykladačství snů a živnost vykladače snů (první předchůdce psychiatrů). Primitivní kultury věnovaly lidem, kteří měli pestré sny, velkou pozornost, naslouchaly jejich radám a snění byla jedna z hlavních vlastností šamanů. Nakonec i Bůh a jeho poslové se v bibli zjevují ve snech.
Sny některých významných lidí a jejich interpretace byly v historii zaznamenány a tradují se dodnes. Například Josef Egyptský vykládal faraonův sen o sedmi kravách tučných a sedmi kravách hubených tak, že jde o léta veliké úrody a veliké neúrody. Jeho slova byla naplněna, faraon uposlechl varování svého snu, včas zřídil špýchary, a Egypt tak byl v dobách neúrody zachráněn před hladomorem.
SPÁNEK NENÍ JEN ODPOČINEK

Ačkoliv existuje i denní snění (taky v duchu svlékáte ženy na ulici nebo se vidíte na postu svého šéfa?), když přemýšlíme o klasických nočních snech, nemůžeme vynechat spánek, který je předpokladem snění. Spánek je odedávna považován za něco mimořádně důležitého. Měl v mytologii i svého boha, kterého Řekové nazývali Hypnos. Hypnos--spánek a jeho bratr Thanatos--smrt jsou oba synové noci. Thanatos je bohem spánku věčného, Hypnos dočasného, ze kterého se znovu a znovu probouzíme. Thanatos a Hypnos mají ještě bratry Oneiry, to jest sny, které bydlí blízko západu slunce v podsvětí, u své matky noci. Mytologický výklad dnes, vzhledem k možnostem moderní vědy, sedí trochu v koutě jako olysalá metafora. Ve věku elektronických technologií leccos víme o fyziologii mozku a jejím vztahu ke spánku a snění. Když usínáme, nastává útlum činnosti mozkové kůry. Cyklus spánku a bdění je řízen z mezimozku, kde se nacházejí spánková centra. V padesátých letech bylo zjištěno, že spánek není stav, který zůstává po celou noc beze změn. U všech savců a také u člověka lze prokázat rozdílné, ale po sobě pravidelně následující stavy mozku. Tyto nálezy byly získány prostřednictvím elektroencefalografického monitorování pokusných osob během spánku. Spánek dospělých lidí se dá během jedné noci rozdělit do čtyř až šesti střídajících se fází, kde se zhruba rozlišují dva spánkové stavy. Jeden z nich se vyznačuje doprovodnými rychlými pohyby očí (Rapid Eye Movement), u druhého jsou naopak oční bulvy v klidu. Právě první stav je spjatý se sněním. (tzv. REM spánková fáze). Během této fáze je spánek hluboký. Pokusné osoby probuzené během této spánkové doby nebo bezprostředně po ní dokázali vyprávět svůj sen častěji než spáči probuzení během druhé fáze. Každá snová fáze na svém začátku přejímá přesně konečnou podobu předchozího snového světa, který se přitom dále rozvíjí až do konečného ranního probuzení. Sen se tedy během noci odehrává "na pokračování".
SNÍTE SKORO CELOU NOC
Dnes je již také jisté, že lidé sní mnohem více, než se dosud mohlo předpokládat z jejich vzpomínek při spontánním ranním probuzení. Že se vám nic nezdá? Nevěřte tomu, jenom si obsah svých snů nepamatujete nebo nechcete pamatovat. Sen je jako medúza. Po vytažení z vody, tj. ze spánku, se rozplývá a deformuje, přitom nálada, do které jsme se dostali ve snění, se nás často tvrdošíjně drží i během bdělého denního stavu. Sen, ze kterého se probudíme, nepociťujeme jako minulost ve smyslu něčeho, co nenávratně zmizelo a zaniklo. Snové obrazy, ačkoliv podléhají svébytné logice a neřídí se pozemskými souřadnicemi času a prostoru, jsou pro naši psychiku reálné. Dokonce, dokud sníme, je pro nás sen tak živoucí jako jakákoli jiná zkušenost, kterou máme při bdění. Hranice mezi snem a bdělým stavem může být úplně zamlžená. Přesně to vyjádřil už před dvěma a půl tisíci lety čínský básník Čuang-C': "V noci jsem snil, že jsem motýlem, a teď nevím, zda jsem člověkem, který snil, že je motýlem, nebo zda jsem motýlem, kterému se zdá, že je člověkem." Otázka, co je sen a co je realita, zůstává i nadále inspirací pro básníky a filozofy. Nicméně pokusy o definici snu existují.
Psychiatr by sen popsal jako představivost vyskytující se během spánku a existující i u jiných organismů (podle Freuda sní prasata o žaludech, husy o kukuřici). Snové obsahy jsou nejčastěji považovány za tzv. "denní rezidua" -- útržky zážitků z bdění. Sen je montáží vzpomínek a zpracováním tělesných pocitů. Ve spánku ovšem odpočívá naše "já", které během dne uspořádává zážitky do logických sekvencí, řadí je k ostatním zkušenostem a zapisuje je do paměti. Mozek samozřejmě funguje, ale není zde nic, co by řadilo naše asociace a myšlenky v nějakém pořádku, chybí cenzura našeho vědomí.
ZKOUMÁNÍ SNŮ

Při zkoumání snů nechyběla ani statistika, a tak můžeme vyjmenovat některé nejčastější druhy snů: varující sny, předpovídající sny (pobízejí nás k přehodnocení našich rozhodnutí), sny o zemřelých (někdo považuje tyto sny za reálnou návštěvu ze záhrobí), léčivé sny (naznačují fyzické potíže), jasnovidné sny (bible, a zejména Starý zákon, je plná vizí, které předpovídají osud a naznačují cestu). Na vzniku snů má podíl také náš fyzický stav. Pro některé choroby jsou některé sny typické. Epileptikům se zdá o ohni a krvi -- převládá rudá barva. Hysterikům se zdají sny divoké, děsivé, s pronásledováním a nadpřirozenými bytostmi. Při problémech s krevním oběhem se spícímu zdává, že nemůže utíkat, že běží do strmého kopce a nemůže popadnout dech. Lidé s poruchou močení, ale i zdraví jedinci s plným močovým měchýřem hledají záchod a stále jej nemohou nalézt. Neurotici mají různé úzkostné sny. Při bolestech se zdá, že bolí příslušná tělesná partie. Zvláštní kapitolou jsou dětské sny, které bývají velmi děsivé. Pokud proflámujete celou noc s kamarády ve vašem oblíbeném podniku, následuje epizoda nevolnosti na toaletě, potom neklidně usnete a zdá se vám, že se topíte ve fernetovém moři a zachraňuje vás vnadná servírka, která vám v noci nalévala jednoho panáka za druhým, je celkem jednoduché vyložit tento sen jako ekvivalent předešlých myšlenek a událostí, byť zpracovaných snovým procesem. Jak si ale vyložit sny, které jsou plné nesrozumitelných znaků a nepochopitelných souvislostí.
VĚDCI A ODBORNÍCI O SNECH

Tak jako kvantová fyzika přinesla revoluci do klasické fyziky, Freudova kniha Výklad snů otřásla dosavadní vědou o duši a místo obskurních a naivních výkladů pouťových snářů nabídla hlubinně psychologickou interpretaci snů a snových symbolů. Zakladatel klasické psychoanalýzy Sigmund Freud přišel s nejdobrodružnějším určením snění, které zároveň požívá největší víry. Tři základní vrstvy vystopované starými kulturami v lidské duši nazval Freud Nadjá, Já (vědomí) a Ono (nevědomí). Vědomí cenzuruje pudy, instinkty a potlačená přání, které skrývá nevědomí.
Když se přeřekneme, provedeme nějaký chybný úkon nebo sníme, dere se tak na povrch část našeho nevědomí. Sny jsou celníci, kteří propouštějí přes hranice nevědomí jeho tajné obsahy. Neděje se to však jednoduše. Ve snové fantazii se uplatňuje tzv. technika nevědomé snové práce, která přeměňuje nevědomé myšlenky v obrazy, které snícího tak trochu balamutí, převlékají myšlenky do symbolů. Freud tvrdí, že žádný obsah snění není a neznamená to, čím se ukazuje být, je symbolem (nejspíše potlačené sexuality), ke kterému musíme mít klíč. Příklad z freudovské kuchyně? Co třeba takový banán? Snový banán je "ve skutečnosti" mužský pohlavní úd. Freud vynalézá standardní vysvětlení pro snové symboly: podélné předměty -- hole, deštníky, meče, šavle, pušky revolvery, kůly, stožáry, doutníky apod. jsou symbolem penisu, předměty vyhloubené -- propasti díry, tunely, brašny, kapsy, pouzdra symbolizují vaginu. Od dob Freudových si již nemůžeme být ve svých snech ničím jisti. Jeden z Freudových kritiků jednou pronesl námitku: "Nemohl by pro změnu být doutník opravdu doutníkem?" I když si uvědomíme, že psychoanalýza byla mimo jiné reakcí na prudérní a pokryteckou viktoriánskou morálku, jež dusila přirozené projevy sexuality, je přesto kritika osočující Freuda z pansexualismu do značné míry oprávněná.
Nesmíme zapomenout zmínit přínos do poznávání snů i takové veličiny jako je psycholog Carl Gustav Jung. I když byl původně jedním z Freudových žáků, jeho pohled na sny byl jiný. Jung považoval každý ze snových obrazů za vstup prazážitků z něčeho, co pojmenoval kolektivní nevědomí do našeho vědomí. Pokud zrovna řešíte nějaký problém, nevědomí vám nabízelo "mytologický" návod, jak stejnou situaci vyřešili vaši předkové. Tyto "archetypy" prosakují do našeho vědomí, jako symbolické obrazy, kterým bychom měli porozumnět. Proto se ve snech začalo hledat spojení se základními mytologickými příběhy, které se odehrávaly v historii lidského rodu.
Ve druhé polovině dvacátého století se začíná v přístupu ke snům prosazovat zcela nový směr. Rodí se psychologie, která odmítá redukovat člověka pouze na biologicky (sexuálně) determinovanou bytost a klade velký důraz na individualitu a tzv. vyšší hodnoty (sociální chování). Některé odborné školy odmítají jakoukoliv interpretaci, protože považují snový život za samostatný a v "realitě" nevysvětlitelný. Fenomenologická psychologie razí heslo: Zpět k věcem samým. Slavný logik a filozof L. Wittgenstein uzavírá svůj traktát sentencí: "O čem nemůžeme mluvit, o tom musíme mlčet." Existují světy (a sny mezi ně patří), které nemohou být adekvátně vyjádřeny slovy. Logika pro duši a pro emoce neplatí. Neznamená to rezignovat na výklad snů, znamená to zůstat plně u snových obsahů, tak jak se projevují, a brát je jako něco, co se samo zpodobňuje. Výklad snu by především měl vycházet z naší duševní individuality a nepřevádět tak osobní záležitost, jakou sen je, na jednu obecnou teorii. Když ale opustíme berličku psychoanalýzy a zahodíme snáře, musíme se smířit s tím, že nám nezbude než zapojit svůj cit, intuici a především odvahu luštit kódované a mnohdy nepříjemné poselství snů.
Platí, že problém ve snu je symbolem problému v životě. I zcela nesmyslný sen může mít hluboký osobní význam. Dávné kultury pokládaly sny za nejvýznamnější výrazy ducha a neschopnost porozumět jim považovaly za analfabetismus. Talmud říká: "Sny, které jsme nevyložili, se rovnají dopisům, které jsme neotevřeli."
...A NA ZÁVĚR
A důležitá rada na závěr: i když tomu všemu vůbec nerozumíte, obvykle se vám otevřou oči, když začnete s někým o svých snech hovořit. Existují i skupiny, kde můžete pod zasvěceným vedením své sny analyzovat.
www.muck.blog.cz

Když má básník depku:o)

12. února 2008 v 14:32 Básničky
Myš

Sedí myš v rohu,
v pastičce má nohu,
sedí tiše, občas pípne,
asi stejně brzo chcípne.Na pivu

Sedí pán na malém pivu,
ve tváři má zděšení.
Není tomu ani divu,
padá na něj lešení.Potvora
Dvoumetrová potvora,
vkročila k nám do dvora,
asi už k nám nevkročí,
má motyku v obočí.
Sanitka
Vezou pána v sanitce,
život visí na nitce.
Sanitka se převrhla,
a nitka se přetrhla.Mraveneček
Nesl malý mraveneček
lesem kousek dřívka,
nedbal na svou čerstvou kýlu,
vyhřezla mu střívka.Návod
Sledoval jsem v televizi,
jak lidem seká hlavy kat,
s partnerkou teď máme krizi,
udělám to taky tak.Na vozovce
Belhám se za autobusem,
kéž by mi tak zastavil,
běžím dlouho rychlým klusem,
v tom se infarkt dostavil.


Kočka
Do pastičky na myši,
dala hlavu kočka,
nevidí a neslyší,
vytekla jí očka.Dřevorubec
Dřevorubec dříví kácel,
sekl se a vykrvácel.
Marně svíral pěstičky,
neměl krevní destičky.Hra
Včera jsem si hrál
se zápalnou směsí,
tělesné mé pozůstatky
kolemjdoucí děsí.Tchýně
V rodině jsme měli zrádce,
byla to má tchýně,
teď už hnije na zahrádce,
rostou na ní dýně.Jana
Leží Jana ve vaně,
kudla trčí z břicha,
kecala furt nesmysly,
teď už bude zticha

test...

11. února 2008 v 15:22 Testy
ahoj dam ti test, je urceny od 8 do 18 roku. Ted si v duchu rekni jmeno kluka,holky anebo to co se ti libi:Za 27 dni se do tebe zamiluje.Mas 29 dni aby si dopis poslal,poslala 15 lidem.Kdyz to neudelas,budes mit 2 roky smulu.Zatim se to podarilo.Toto uz neni sranda,dnes ve 21.55 ti zapipa SMS od nejvetsi lasky kdyz toto posles


Jídelní perličky ze školní lavičky ☺

3. února 2008 v 0:19 VtípkyCukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne.

Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.

Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.

Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.

Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši brejle než žízeň.

Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.

Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře.

Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je.

Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý.

Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.

Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.

Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí. Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.

Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí.

Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o tom ani nevědí.

Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá.

Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší.

Přírodní krásy

3. února 2008 v 0:15 Obrázky :)
Strom v parku
Oživlý strom
Kaktus sameček
Parádní zadek
Pořádný kokosy
Umělý vodopád
Dobrá zpráva z Tater, lesy se rozmnoží samy
Kamenný Pinocchiopodle nosa poznáš kosa ☺
Šlápota od boha
Chudák strom
Skalní útvar
Pán slunce

OQ TEST poslanců parlamentu

3. února 2008 v 0:11 Vtípky
Jedna otázka z IQ testu poslanců v parlamentu ...

Který z obrázků k ostatním nepatří?


1

2

3

4

5